OHLER Norbert - Náboženské poute.

Langue: Tchèque Česky Czech cs

(CZE. Vysehrad. 2002) : "ve stredoveku a novoveku" ; histoire des pèlerinages (cs)

Mis à jour le jeudi 6 novembre 2008
Répondre à cet article
  • Février 2010
    14:40
    OHLER Norbert - Náboženské poute.
    par Bernard Delhomme

    Autor na podklad ? dobových dokument ? vytvá ?í plastický obraz náboženské pout ? ?i spíše poutníka se vším všudy (d ?vody a cíle putování, problémy a nebezpe ?í na cestách, od ?v, strava a nocleh).