HOLATA-LOETZ Danuta, LÖTZ Gunther - Droga Arago ?ska.

Année de parution: 2010
Langue: Polonais Polski Polish pl
(POL. Warszawa, Rewasz. 2010) : "Szlaki do Santiago de Compostella Przewodnik". récit (pl)
 
 
 
Mis à jour le vendredi 19 mars 2010
Répondre à cet article
 • Mars 2010
  12:20
  HOLATA-LOETZ Danuta, LÖTZ Gunther - Droga Arago ?ska.
  par Bernard Delhomme

  Historia pielgrzymowania do Composteli ma swoje wzloty i upadki. Wielotysi ?czne rzesze z ca ?ej ?redniowiecznej Christianitas, czas zapomnienia w okresach odrodzenia, reformacji, o ?wiecenia i rewolucji, pierwiastki odrodzenia religijnego w dobie obecnej, wszystko to odzwierciedla histori ? Europy.
  W równym stopniu dotyczy jej dziejów politycznych, religijnych i spo ?ecznych, co historii sztuki. W ?drówka jakubowym szlakiem do Composteli jest zatem tak ?e w ?drówk ? przez histori ? naszego kontynentu.
  Pielgrzymi w ?druj ?cy do grobu ?w. Jakuba w Composteli przekraczaj ? Pireneje dwoma historycznymi szlakami. Bardziej znany wiedzie przez prze ??cz Ibañeta i zwany jest Camino Francés. Drugi, prowadz ?cy przez prze ??cz
  Somport, nosi nazw ? Camino Aragonés. Oba szlaki spotykaj ? si ? ko ?o miejscowo ?ci Obanos, by wspólnie ju ? skierowa ? si ? ku Santiago. Trasa przez Aragoni ?, mierz ?ca od prze ??czy Somport do Obanos 160 km, uchodzi za drog ? dla do ?wiadczonych piechurów.

  Przez to spotyka si ? na niej mniej ludzi, co pozwala cieszy ? si ? spokojem na szlaku i w schroniskach.
  Camino Aragonés jest te ? szlakiem koneserów, którzy doceniaj ? jego wyj ?tkowy charakter – skarby roma ?skiej architektury i wielk ? ró ?norodno ?? krajobrazów na wzgl ?dnie niewielkiej przestrzeni.

  W ksi ??ce : 240 stron formatu B6, 88 fotografii, 37 mapek i planików, przegl ?dowa mapka pogranicza Francji i Hiszpanii