OPLOCKI Przemek - Camino inaczej.

Année de parution: 2009
Langue: Polonais Polski Polish pl

(POL.Warszawa, Verbinum. 2009) : "Czyli dlaczego warto zosta ? pielgrzymem". récit (pl)

Mis à jour le dimanche 8 septembre 2013
Répondre à cet article
 • Juin 2012
  17:27
  OPLOCKI Przemek - Camino inaczej.
  par Bernard Delhomme

  Zostawi ?em spokojne, w miar ? pouk ?adane ?ycie. Z codziennym obiadem, godzinami sp ?dzanymi ze znajomymi w pubach Trójmiasta, wygodnym ?ó ?kiem i innymi przyjemnymi rzeczami. Zdecydowa ?em si ? wyruszy ? w podró ? autostopem do Hiszpanii, na blisko miesi ?czn ? pielgrzymk ? do Santiago de Compostela.
  Z 300 euro w portfelu maj ?cymi wystarczy ? mi na ca ?y miesi ?c pobytu za granic ?. Z obawami, ale równie ? ch ?ci ? prze ?ycia wielkiej przygody. Rozs ?dkiem mówi ?cym : „Czy ? Ty doszcz ?tnie zg ?upia ??”, lub nawet dosadniej, oraz pragnieniem dokonania czego ? wyj ?tkowego. Ze ?wiadomo ?ci ?, ?e robi ? co ? szalonego, niezwyk ?ego i fascynuj ?cego, ruszy ?em w stron ? grobu ?w. Jakuba.