RAMIK Dominik Maxmilián, RAMIK Damián - Cesta která nekoncí.

Année de parution: 2008
Langue: Tchèque Česky Czech cs

(CZE. Dominicweb.ic.cz. 2008) : récit (cs)

Mis à jour le lundi 16 mars 2020
Répondre à cet article
  • Février 2010
    11:31
    RAMIK Dominik Maxmilián, RAMIK Damián - Cesta která nekoncí.
    par Bernard Delhomme

    Zkušenost z pouti ke hrobu sv. Jakuba je tak silná, že není možné si ji nechat pro sebe. Ke dvouletému výro ?í naší pouti do Santiaga de Compostela se m ? a mému bráškovi Damiánovi poda ?ilo p ?ipravit knížku, která obsahuje naše poutnické zážitky, ?ásti cestovních deník ? a mnoho fotografií z cesty. Jednotlivé kapitoly vypráv ?jí o jednotlivých dnech našeho t ?icetidenního putování. V záv ?ru knihy najdete i n ?kolik (doufejme že praktických) rad ohledn ? putování do Santiaga a odkazy na internetové stránky o putování do Compostely.