BARRET Pierre, GURGAND Jean-Noel - Bid voor ons te Compostella.

Année de parution: 1982
Langue: Néerlandais Dutch Nederlands nl

(BEL. Beveren Melsele, Orbis en Orion. 1982) : "het leven van de pelgrims op de wegen naar Sint-Jacob" (Priez pour nous à Compostelle ; la vie des pèlerins sur les routes de Saint-Jacques).

Mis à jour le jeudi 25 octobre 2007
Répondre à cet article
  • Janvier 2020
    10:41
    BARRET Pierre, GURGAND Jean-Noel - Bid voor ons te Compostella.
    par Bernard Delhomme

    Een reisverslag van de auteurs van een bedevaart naar Sint Jacob te Compostella. Het verslag is gedocumenteerd, verluchtigd en aangevuld met gegevens uit de historie van de bedevaart en de bedevaartgangers. De auteurs zijn beiden bekenden op het gebied van het middeleeuwse dagelijkse leven. Om de bedevaart te begrijpen hebben zij zich georienteerd op het gebied van de geschiedenis en de reis zelf ondernomen. De inhoud en de taal vereisen wel enige kennis van de lezer. Een prettig leesbaar geheel voor meer geinteresseerden in onderhavig onderwerp, de devotie, en voor wat betreft de middeleeuwse achtergronden, de geschiedenis van de middeleeuwen. Na een voorwoord wordt de reis in volgorde beschreven. Achterin, naar hoofdstuk, een uitgebreide literatuurlijst.